Bệnh Chlamydia

Quan hệ tình dục với nhiều người có sao không? Nguy hiểm thế nào ?

Quan hệ tình dục với nhiều người không bao giờ là an toàn, nhất là khi không sử dụng các biện pháp phòng tránh. Để biết quan hệ tình dục với nhiều người có sao không? Nguy hiểm thế nào ? hãy tham khảo cụ thể bài viết sau đây.

Xem Thêm Tư Vấn